Om Oss Personlig Handledning Kurser och Föredrag På Väg Handgjorda Lampor Hem
 
 

Handledning med psykosocial inriktning handlar om att bygga broar mellan människor. Bygga "kommunikationsbroar" mellan medlemmarna i den handledda gruppen, som i sin tur bygger broar med de människor och/eller klienter som de möter.

Handledningen är arbetsgruppernas kreativa rum där deltagarna får öppna sin inre värld med möjlighet att inte bara uttrycka vad de tänker och känner utan också få redskap att utveckla sitt eget professionella förhållningssätt.

Gruppens process och egen utveckling, att skapa en vi-känsla är en central del i handledningen likaväl som att se helheten och individen i sitt sociala sammanhang.

De grupper och människor som söker hjälp önskar förändring och vill förändras om de kan och vet hur. Möjligheten till detta förutsätter att det finns en tillitsfull och bärande relation, vilken handledningen kan skapa en förutsättning för.

Grupper som träffas för Handledning ses varannan vecka under 2-3 timmar inne eller utomhus och under promenad om så önskas.
Hitta DIN väg!

Personlig vägledning

• Stödsamtal för ökad kraft och självinsikt
• Inspiration för ökad livsglädje
• Hitta balans i livet såväl privat som yrkesliv

Genom goda samtal, mental träning, arbete med drömmar, bilder,
berättelser får du stöd att hitta DIN väg. Tillsammans tittar vi på vilka
hinder och val du gör i din nuvarande situation och går igenom nya möjligheter och vägar att vandra för att må bättre.

Finns också som Studiecirkel med max sex deltagare. Nya grupper startar löpande.

 

Powerpartners® - inre träning

• Utveckla ditt inre och yttre ledarskap
• Karriärcoachning för effektivare yrkesliv
• Inre träning för frihet och balans i livet
• Lär dig att kommunicera tydligare i och utanför arbetet

Powerpartners® är ett tre månader långt individuellt utbildningsprogram utvecklat för att passa karriärkvinnor som vill uppnå sin fulla potential och skapa en hållbar livsstil. Genom individuell handledning får du ett professionellt stöd utanför din egen arbetsplats för att hantera frågor och utmaningar som rör din arbetssituation eller din privata sfär. Du blir starkare i din yrkesroll och bidrar på ett mer framgångsrikt sätt till ditt företags och din egen framgång.
 
Powerpartners® påbörjas genom ett inledande möte där vi går igenom din nuvarande situation, vilka perspektiv och områden som kan utvecklas och vi kan arbeta med. Detta möte är kostnadsfritt om vi väljer att inte fortsätta coachningen.
Du får genom våra samtal, övningar, teoriavsnitt och egen tid till självreflektion vägledning och verktyg för att öka självinsikten, finna nya perspektiv och därmed förbättra förmågan att göra val och att hantera just din arbets- och livssituation.
 
Att delta i Powerpartners® är att stanna upp, mötas och aktivt arbeta med det som pågår i en arbetssituation, arbetsuppgift, yrkesroll och privatlivet. Vi arbetar med dina tankar och känslor, så att det uppstår en sund balans mellan inre och yttre uttryck i det yrkesmässiga och personliga ledarskapet. De flesta av de jag vägleder är redan framgångsrika inom olika delar av sitt liv. Och de är redo för mer - mer glädje, mer lycka, mer frihet, mer välmående och mer framgång.
 
Läs mer HÄR!
 
Powerpartners® är ett tre månader långt program som kostar 9000 kronor. Totalt ingår 20 timmars coachning. Därefter finns möjlighet till fortsättning för 1500 kr per månad. Alla priser är exklusive moms.

 

 

 
 

Harås 169 | 444 97 Spekeröd | E-post: katarina.modig@powerpartner.se | Telefon: 0709-40 08 40